Äldreförsörjningsstödet är orättvist! (Jens skriver)

09 januari 2012 at 12:45

Äldreförsörjningsstödet är orättvist

Relaterat

Mina föräldrar som nu är pensionärer sedan cirka 15 år har inte råd med just någonting.

De har slitit hårt ända sedan de var tonåringar. Min mor arbetade endast deltid från att vi syskon föddes och tills hon gick i pension, så det är ju inte så konstigt att hon inte får speciellt mycket att leva på varje månad. Men med tanke på att de inte kan unna sig det minsta lilla, – de har ingen bil, ingen sommarstuga, inga utlandsresor med mera – så reagerar jag med bestörtning då jag upptäcker att det finns något som heter ÄFS, äldreförsörjningsbidrag.

Äldreförsörjningsstödet ges till personer som fyllt 65 år, och i huvudsak är invandrare. ÄFS tillkom för just dessas skull och cirka två tredjedelar av de cirka 12 000 personer som nu får ÄFS är just utrikesfödda.

Många utomeuropeiska ­invandrare som uppger denna höga ålder kan i verkligheten vara åtskilliga år yngre, eftersom många inte behöver uppvisa id-handlingar eller andra dokument som på ett trovärd­igt sätt styrker deras uppgifter om identitet och därmed ålder.

För ensamhushåll kan ÄFS – kontantbelopp plus betald hyra – motsvara 11 000 kronor skattefritt. Det blir mer än vad många svenska pensionärer får ut efter skatt.

ÄFS ger en också dubbel orättvisa:

• dels det höga beloppet,

• dels att vederbörande får svensk pension utan att ha arbetat i Sverige och bidragit till den svenska ekonomin.

Äldreförsörjningsstödet beslöts, i partipolitisk enighet av riksdagen år 2001 och trädde i kraft år 2003.

Syftet var att avlasta kommunernas utgifter för äldre invandrare. Genom ÄFS kunde statistiken för socialbidragen hyfsas till, samtidigt som kommuners ovilja att ta emot flyktingar motverkades.

ÄFS utgår dels med ett kontantstöd, dels med ett belopp för att täcka bostadshyra. Kontantstödet låg till exempel 2008 på 4 831 kronor för ensamstående och litet mer än 4 082 kronor för gift per mån­ad. För boendekostnader kan stöd utgå med upp till 6 200 kronor.

För ensamstående med hög hyra kan detta ge sammanlagt över 11 000 kronor. Hela belopp­et är, till skillnad från vanlig pension skattefritt!

Vanliga svenska pensionärer blir lidande när börsen faller, då minskar pensionsbeloppen. Detta gäller inte ÄFS, där finns ett garanterat belopp.

Anlitande av hemtjänst för den som har ÄFS är dessutom avgiftsfritt. De som har ÄFS får också gratis vård och omsorg (hemtjänst etcetera), ­eftersom ÄFS inte är avgifts-

grundande. Ålderspensionärer kan få betala upp till 1 712 kronor per månad (högkostnadsskyddet) för samma tjänst, vilket motsvarar 2 597 kronor före skatt.

Kan detta verkligen stämma?

Ja. Socialtjänstlagens ”bestämmelser för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen” säger: ”Äldreförsörjningsstöd räknas inte som inkomst.”

Till detta kommer att reglerna tillåter skattefria utländska inkomster upp till 3 000 kronor utan att äldreförsörjningsstöd­et räknas ned. Det gör att den som får äldreförsörjningsstöd och har utländsk inkomst kan få ut totalt 13 621 kronor netto.

Eventuell pension i hemland­et beaktas över huvud taget inte, eftersom ”administrativa svårigheter kan göra det omöjligt att föra över förmånerna från hemlandet”.

Vid beräkning av förmögenhet ska dessutom bortses från privat bostadsfastighet eller bostadsrättslägenhet som utgör den sökandes permanentbostad. Utöver detta kan den sökande också ha en förmögenhet på 60 000 kronor för gifta och 75 000 för ensamstående. Om en utlänning i hemlandet har en större förmögenhet lär detta inte heller kontrolleras.

De som har ÄFS har också rätt att bo i hemlandet under ett antal månader i sträck utan att pensionen upphör tolv mån­ader för EU-länder, tre månader utanför EU. Detta kan alltså betyda gratis semestervistelse som inte ligger inom räckhåll för svenska pensionär­er. Hur effektiv blir kontrollen av hur länge vederbörande faktiskt är borta och var han/hon befinner sig, kan man fråga sig.

Detta faktum har gjort mina föräldrar så ledsna och förtvivlade att de undrar vad de har gjort för fel för att bestraffas på detta sätt av det land de hjälpt till att bygga up

Annonser

Entry filed under: Uncategorized.

Våra underliga pensioner? Lennart Geijer och Hinsehäxan!


Arkiv


%d bloggare gillar detta: