Skolverket godkände niqab!

11 januari 2012 at 13:20

Skolverket godkänner ansiktsmask i skolan!

Skolverket godkände idag att elever får klä sig i niqab. De hänvisar till ”religionsfrihet” ! Sedan när sitter religionen i kläderna? Inte ens de högsta religiösa ledarna i tex Egyptien påstår att man ska ha sådan klädsel när man befinner sig i Europa.
Vidskepelse skall bekämpas i ett modernt samhälle, det trodde jag var något naturligt men skolverket gör tvärtom. Ska man i nästa steg börja låta införa sharialagar för de som anser att detta är rätt?

Hur långt skall ett modernt land låta sig föras bakåt i utvecklingen? Den reaktionära kvinnosyn som alldeles för många invandrare uppvisar ska det också bli något som vi ska ta efter?

När man frågade USA:s svarta slavar om de ville bli fria så var det många som inte ville bli detta, de var så nedtryckta och invanda i sitt slaveri så de kunde inte se något annat i sina liv. Så fungerar det med all form av slaveri och vidskepelse.
Sverige har alltid framstått de senaste 50 åren som en hemvisst av progressivt tänkande och framsteg både kulturellt och andligt, hur kan skolverket godkänna maskerade elever i skolan?
http://www.sydsvenskan.se/sverige/article1600370/Ok-for-heltackande-sloja.html

Olika tidningar och olika aktörer tolkar Skolverkets nya regler bla. så här: http://www.expressen.se/nyheter/1.2676362/skolor-far-infora-visst-slojforbud

Skolverket överlämnar nu ansvaret på den enskilda läraren och det var ju f-b bekvämt av dem! Det är ju mycket svårare att stå där och ta ett beslut som alla vet att de inte helt och hållet har skolverket bakom sig.
Det blir bara en massa tvister på ”golvet” och våra lärare behöver inte mer bråk utan de behöver klara regler att gå efter.
Överhuvudtaget måste jag konstatera att de som kommer hit med sina vidskepliga inställningar verkligen inte kan ha flytt från religiöst muslimskt förtryck.

Entry filed under: Uncategorized.

Lennart Geijer och Hinsehäxan! PO Samuelsson får ordet!


Arkiv


%d bloggare gillar detta: