Hjälp de kristna i världen!

17 januari 2012 at 11:15

tisdag, januari 17, 2012

Död och förföljelse av kristna!

Du kan ju börja med att läsa Erik Helmersons tänkvärda ord i DN:
http://www.dn.se/ledare/signerat/bryt-tystnaden-om-vald-mot-kristna

Vi ser ju dagligen hur kristna dödas på många ställen på jorden, särskilt i Nigeria utmärker sig  muslimer som har bildat dödspatruller med ett enda mål, mörda så många kristna som möjligt.
I hela arabvärlden har det i åratal pågått förföljelse mot kristna så de inte kan leva kvar i sina hemländer. Varför är vissa politiska riktningar i tex Sverige så tysta om denna förfärliga utveckling?
Det talas om internationell solidaritet på första maj i olika talarstolar men det är verkligen inte de utsatta kristna man talar om då.
Det gäller aldrig heller om de Israeler som utsätts för raketbeskjutning, tidvis dagligdags. Nej , de stora talen handlar alltid om ”de andra” ! Man törs inte säga sanningen rakt ut att det tex gäller stöd till Hamas och andra terrororganisationer!

Terror är idag vardagsvara i tex Irak, Iran, Pakistan, Afghanistan osv. Muslimer av ”fel” lära sprängs i luften eller mördas i bakhåll oavsett om USA finns i landet eller ej. De i talarstolarna på första maj ser bara den ena sidans förbrytelser (USA) och blir på detta sätt inte trovärdiga i folkflertalets ögon.

Oroväckande är att reaktionära islamiska partier skördar framgång i flera länder efter den ”arabiska våren”! Förfärligt vore om utvecklingen förde fram till samma typ av regim som den vi har sett i Iran i allt för många år.
I Iran stöds tyvärr regimen av outbildade fattiga främst på landsbygden och vi såg samma tendens i valen i Egypten. Trasproletariatet har alltid varit en befolkningsgrupp som lätt kan stödja olika despotiska regeringar pga av deras utsatta läge med fattigdom och okunskap. Löften om belöning i paradiset tycks räcka  för att få stöd i sitt elände och det har prästerskapet i bla Iran kunnat utnyttja fullt ut i sitt maktutövande.
Regimer som stödjer sig på religion borde brännmärkas från alla talarstolar på första maj men då måste man ju också brännmärka tex Hamas och det vill man ju inte!

Entry filed under: Uncategorized.

Kulturens dödgrävare! Kabul 2012!


Arkiv


%d bloggare gillar detta: