Ett fruktansvärt beslut i säkerhetsrådet idag!

04 februari 2012 at 20:20


Vetorätten utnyttjades idag av Kina och Ryssland!

http://sv.wikipedia.org/wiki/FN:s_s%C3%A4kerhetsr%C3%A5d

FN:s säkerhetsråd har fem ständiga medlemmar, Kina, USA, Frankrike, Storbritanien och Ryssland   . Dessa har alltid möjlighet att inlägga sitt veto mot uttalanden eller resolutioner.

Övriga medlemmar sitter ett år i taget så dessa länder skiftar från år till år.2012 sitter följande länder:
Colombia, Tyskland, Indien, Portugal och Sydafrika.

Idag blockerade Ryssland och Kina en resolution som krävde ett slut på dödandet i Syrien och att president al Assad skall överlämna makten !

Syrien är ett socialistiskt land under det enväldiga Baath-partiet.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Syrien

Redan under Sovjet-tiden inleddes ett starkt samarbete mellan dessa socialistiska stater och Ryssland fullföljer detta med stor vapenförsäljning och andra affärer i olja och kärnkraft.
Kina och Ryssland är på detta sätt medansvariga för dödandet av civila, samma sak med de kommunister i världen som stödjer denna ruttna regim. Det talas nästan aldrig om medansvar men ett faktum är att om man ställer sig bakom en viss regim så har man också moraliskt ställt sig på deras sida i deras mördande av sin befolkning och skall därefter även behandlas på samma sätt som dessa regimers företrädare.
De som stod på Hitlers eller Stalins sida får finna sig i att liksom al Assads tillskyndare få folkets blod på sina händer!

Ryssland och Kina visar återigen att dessa länder inte har med demokrati att göra! Kina styrs av kommunister sedan 1949 men Ryssland som var på väg mot demokrati har under Putin åter närmat sig det forna Sovjets  sätt att agera.
Det är fruktansvärt att per nyheter utifrån se hur ett folk får lida så oerhört som det Syriska folket tvingas att göra nu. Hela den arabiska världen står nu på det syriska  folkets sida mot regimen!

Annonser

Entry filed under: Uncategorized. Tags: , , , .

Brösten på kvinnor är alltid på tapeten! Fullträff i Svd! Klicka på bilden så blir hel och läsbar!


Arkiv


%d bloggare gillar detta: