EU är ett fredsproject!

13 oktober 2012 at 11:37

Domedagen är nära?

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/eu-har-blivit-ett-hot-mot-freden-i-europa_7578198.svd

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/tragikomisk-tajming-att-eu-far-priset-i-ar_7579136.svd

I dessa tider av kris i hela världen så glömmer man att alla stora kriser alltid har sitt ursprung i USA. Läxan från 1929 års kris i USA med dess inverkan på hela världens ekonomier tycks försvinna ur medvetandet när krisen står så att säga inför den egna dörren.
Sverige har fortfarande en bra ekonomi men oroväckande tecken börjar även visa sig här med industrier som drar ner på sin produktion.
Köpkraften bestämmer oerhört mycket i alla länder hur ekonomin ska kunna utvecklas. USA 1929 visade ju hur ett samhälle utan köpkraft hamnar i misär. På samma sätt kan vi se hur tex Greklands befolkning har totalt tappat sin köpkraft och har fått en förödande arbetslöshet.
I USA försökte och lyckades man med ”the new deal” under trettiotalet, dvs. man satte igång arbeten för folket som återfick sin köpkraft.
När väl det ekonomiska systemet börjar tillfriskna så rullar hjulen igång, tyvärr brukar krig också vara en lösning för kapitalismen att få igång produktionen.
Det är just detta som EU försöker vara en kraft emot och hånas från vänster och höger!
Vänstern och högern har alltid i vissa avgörande frågor hamnat på samma ståndpunkter och nu får vi en uppvisning av detta när det krisar inom EU.
EU:s grundtanke kan aldrig vara fel så som det nu har blivit populärt från allt för många att påstå. Europa kan inte återvända till förra seklets krigspolitik där Frankrike och Tyskland utlöste krig !
Men, kritiken mot politiken inom EU måste resas när man ser hur länder går överstyr. Ställer man upp för EU så måste man också kunna kritisera den förda politiken utan krav på att gå ur eller lägga ner hela tanken.
Sverigedemokraterna går lika långt som vänsterpartiet i sina våta drömmar om att återupprätta de småskaliga nationalstaterna. Längtan efter ”självbestämmande” är enbart en önskan om en nationalism som bara leder folken in i en sidodörr till något värre som Europa haft nog av!

Deras kritik som tyvärr ibland sammanfaller med  allt för många socialdemokraters åsikter är inte konstruktiv, längtan efter den norska lösningen är en falsk lösning.Norge har i kraft av sin olja valt att skriva på alla fördrag med EU samt låta EU bestämma !
Att som Norge sitta där utan inflytande är verkligen ingen bra lösning och att framhålla Norge som ett gott exempel som SD gör är ju att ropa efter kejsaren utan kläder.

Nu är det viktigt att köpkraften upprättshålls i hela EU, utan köpkraft går samhället enbart bakåt i en spiral som kan sluta som krisen i USA 1929.

Entry filed under: Uncategorized. Tags: , .

Talibandåd i Pakistan SD växer även i Stockholm!


Arkiv


%d bloggare gillar detta: