Sharialagar?

13 november 2012 at 9:31

Morgonandakten i SR 1

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1320&artikel=5340531

Sveriges radio sänder denna vecka morgonandakten med en muslim från Malmö Kerim Hrustanovic  som ”predikant”!

Mitt inne i alla orden så kommer plötsligt uttrycket ”otrogna” upp, dvs. alla de som inte delar den muslimska läran. Han tar även upp en betraktelse över att man ska ”välja rätt vänner”!
Då han inte är tydlig på den punkten så ska jag vara detta:

Följande koraniska texter förbjuder en muslim att vara vän med icke-muslimer:
4:144O ni som tror! Ta inte icke-troende som (era) vänner (awliyaa) istället för troende. Vill ni ge Allah ett klart bevis mot er? [vår översättning]
5:51O ni som tror! Ta inte judarna och kristna till vänner (awliyaa). De är varandras vänner. Den av er som tar dem till vänner är (en) av dem. Se! Det är inte Allah som vägleder syndare. [vår översättning]
5:80-81
Du har sett många av dem bli vänner (yatawallona) med dem som inte tror
. Sannerligen illa är vad de har frambringat för sig själv, Allahs vrede över dem och i straff ska de vara i evighet.  Om de trodde på Allah och Hans Profet och på det som uppenbarats för honom, hade de inte tagit dem som sina vänner vänner (awliyaa). Men många av dem är av ondskefullt beteende. [vår översättning]
60:13O ni som tror! Sök inte vänskap (tatawallaw) med ett folk som Allah är vred över, (ett folk) som inte hoppas på det eviga livet såsom de icke-troende är hopplösa i gravarna. [vår översättning]

Sveriges radio släpper inte in vad de betraktar som religiösa avvikare tex Jehovas vittnen eller andra sk sekter men muslimer går bra trots att deras tro verkligen är jämförbara med extrema kristna sekter.

Apartheid mot kvinnor är ju påbjudet inom alla muslimska grenar, män och kvinnor ska hållas åtskilda. Se bara under muslimers religiösa högtider i moskérna!
Där stat och den muslimska rörelsen går hand i hand och har makten så döms fruktansvärda straff ut mot människor och i synnerhet kvinnor tex vid otrohet.
Sveriges radio har likt det svenska samhället fallit offer för antalet muslimer boende i vårt land och vill hålla sig väl med dessa och tillåter då att man i allt väsentligt frångår våra lagar och normer.

Kravet från många muslimer i olika länder i Europa är ju att de ska få leva under sina egna sharialagar. Det finns ett otal exempel från vårt eget land att man ej tillämpar Sveriges lagar utan låter muslimers önskningar råda. Minns Strömsunds skola där kvinnor fick sitta längst bak med ett skynke mellan sig och männen tex.
I skolorna följer man inte lagen om att alla barn ska ha samma rättigheter!

De som kommer hit som flyktingar måste precis som alla andra lyda de lagar vi har och myndigheterna får ej slira med detta och se mellan fingrarna därför att då kommer en ännu större upplösning av lag och rätt att ske !

Slutligen kan man ställa frågan till Sveriges radio: när släpper ni in Jehovas vittnen, Mormoner, Livets ord, Nazister, Ateister osv att predika   sina läror?

Annonser

Entry filed under: Uncategorized.

Hur hade livet blivit? Nej men Svensson, är du fascist?


Arkiv


%d bloggare gillar detta: