Har vi ett DDR-fack i skolan?

28 september 2014 at 15:33

Lärarförbundets tidning!

Helena Reistad skriver ledare i förbundets tidning och tar i senaste numret (3 sep) upp frågan om demokrati i skolan för eleverna. Ska rasistiska partier få komma till skolan och utsättas för samma granskning som andra partier? Hela hennes ledare är ett nej och hon menar att tex SD ska utestängas.
Hon vill gå så långt som att ändra grundlagen på denna punkt och kritiserar nuvarande grundlag.
Det är sällan någon idag vill ändra vår grundlag vad gäller yttrande o tryckfrihet och det är anmärkningsvärt att lärarförbundets tidning pläderar för att inskränka våra demokratiska rättigheter.
Hon hyllar dessutom elever som genom odemokratiska handlingar har försökt stoppa Sd från att delta i debatten!
Jag häpnar över dessa rader där hon verkligen visar upp en ”vänsterfasad” som för tankarna till forna DDR!
Om inte skolan klarar av en debatt med andra politiska inriktningar så är den ju totalt misslyckad. Om skolan ska kunna följa de direktiv som riksdag och regering slagit fast så kan man inte börja med att kräva grundlagsrevidering.
Nu blev SD tredje största parti i landet och den taktik många har valt mot detta parti har ju totalhavererat och Helena Reistads råd är ju verkligen ett bottennapp.
Inte undra på att hon och andra vill ta till rent totalitära grepp i politiken, de klarar ju inte av att konfronteras med andra meningar än de gängse.

Nog för att jag vet att Sveriges lärare under en rad år åkte på kurser till forna DDR och hade livligt utbyte med den sk ”enhetsskolan” där nere men att ränderna fortfarande sitter i så hårt hade jag ingen aning om eftersom jag sällan läser deras tidskrifter.
http://www.lararnasnyheter.se/pedagogiska-magasinet/2014/09/23/vila-pa-demokratiska-grunder

Annonser

Entry filed under: Uncategorized.

Är svenska forskare dumma ? Olof Hogrelius är död!


Arkiv


%d bloggare gillar detta: