Välfärden förr och nu!

10 december 2015 at 12:31

Det moderna samhället utan polis!

Uppdrag granskning igår , se här: http://www.svt.se/ug/utreddes-for-brott-anstalldes-som-trygghetsvardar

När jag slår upp min lokaltidning ”Mitt i” och läser om rån i Farsta så upprepas exakt vad vi såg i UG igår kväll.
Det har alltså på kort tid varit fyra grova personrån i Farsta utförda av unga killar. Polisen är maktlös och har ingen misstänkt. Nu har en organisation av invandrarkillar med bland annat egen kriminell bakgrund börjat att sköta polisens arbete på samma sätt som i andra förorter.
De finns på plats på dygnets farligaste timmar. Visst är det väl bra  att frivilliga försöker stävja brott men rent principiellt blir det fel.
Det ÄR polisen som skall sköta denna syssla och finns det för få poliser så måste samhället utbilda fler!
Våldsmonopolet är det enbart polisen som ska ha rätt att utföra.
Hur vårt samhälle nu är på väg att överges av myndigheterna och i botten politikerna är ju totalt fel. Det öppnar upp för en än värre maffiakultur i särskilt förorterna där unga män numera hävdar ”att det här är vårt område, det är inte Sverige”!
Ska dessa killar dessutom med våld och hot spela poliser med en speciell jacka på sig så är samhället verkligen i utförsbacken.
Vi har ju ögon att se med och samtliga killar som framträdde i Farsta har invandrarbakgrund och jag kan säkerligen tro att samma förhållande råder i andra förorter.

Vi har genom politiken fått ett samhälle vilket är tudelat och ännu värre kommer det att bli nu med så många invandrare från kulturer som har så annorlunda inställning än vad vi i ett västerländskt samhälle har.Tex de som kommer från Somalia är i regel analfabeter och muslimer av bokstavstroende inställning. Alla hamnar i förorter där det nästan inte bor några svenskfödda. Skolorna blir inte bra och man har mycket svårt att få ett arbete och komma in i det svenska samhället. Samhället dras isär ännu mer och detta i sin tur föder kriminalitet och klanvälde. Förtrycket mot kvinnorna fungerar exakt så som i hemlandet.

På 50 och 60-talet så kom människor hit därför att det fanns arbete.Man bodde mitt i samhället, talade svenska genom att man lärde sig på jobbet. Klarade ekonomin utan bidrag från soss.Blev våra arbetskamrater och delade jobbets mödor i vått som torrt.
Jag har ju vuxit upp i ett samhälle där halva befolkningen var från andra länder men där vi aldrig upplevde detta samhälle som kluvet. Inget vi eller dom!

Aldrig något snack från förvirrad vänster om vita män eller diskriminering av utrikes födda, kort sagt vi vistades på både arbetet och fritiden på lika villkor.

Idag räknar myndigheterna med att 60% av invandrarna kommer att förbli arbetslösa och med andra ord ska försörjas av skattebetalarna!
Sedan hör man olika politiker säga att vi kan ta hit flera miljoner människor utöver de som finns här? De vill helt montera ner välfärden men ofta är det frågan om unga individer vilka aldrig har behövt ta något ansvar för sina egna liv eller andras liv. Då är det lätt att liksom andra troende bara be böner och tro att allt ordnar sig .
Skulle Sverige återigen råka ut för en lågkonjunktur ,vilket vi säkerligen gör, så har vi ett mycket svårt läge att bemästra.
Det är ju bara att läsa på sin historia från 1929 och några år framåt för att förstå hur fort ett land (och världen) kan förfalla.
Jag har ju haft föräldrar vilka har kunnat berätta om den förödande arbetslösheten de hamnade i dessa år.
Här sitter vi nu med en stor befolkning från andra länder där arbetslösheten har blivit cementerad . Den politik som förts har bäddat för mycket stora svårigheter redan nu och hur framtiden kommer att bli vill jag nog inte ens tänka på!
(Läs USA:s historia från 20-40 och se likheterna , framväxande maffia och en svart sektor utan insyn)

Annonser

Entry filed under: Uncategorized.

Yrkesförbud! Sveriges muslimer måste säga stopp!


Arkiv


%d bloggare gillar detta: