Där den muslimska läran utövas , där råder diktatur!

17 december 2015 at 11:36

Bangladesh bryter mot de mänskliga rättigheterna!

”Shafi är ledare för en rörelse vid namn Hefajat-e-Islam Bangladesh, en av de större fundamentalistiska rörelserna i landet. Med hjälp av tusentals Madrassa-studenter drog rörelsen 2013 in i Dhaka och lade fram en kravlista på 13 punkter för regeringen. Listan innehöll krav på att så kallade ”ateistiska bloggare” skulle avrättas och att infiltrationen av ”främmande kultur” i landet skulle stoppas. Den innehöll också krav på förbud mot kvinnors rätt att arbeta utanför hemmet, och förbud mot flickors skolgång efter femte klass, något Shamima Mitu öppet protesterade mot i sina texter.”
http://www.svd.se/kvinnors-frihet-ar-under-stort-hot-i-bangladesh/om/kultur

”2015 beslutade parlamentets kabinettkommitté för lag och ordning att ”förklara ateistiska författare kriminella”, och därmed gick man åter fundamentalisterna till mötes. ”

Fd Östpakistan numera Bangladesh har en befolkning på 150 miljoner människor så det är många som berörs av den islamistiska politiken. Ofta vilar våra blickar bara på Saudi-Arabien och dess grannar och glömmer andra stora länder där muslimer är i majoritet.
Demokrati och islam går tydligen inte att förena utan blir som eld och vatten. Vilken demokrat kan ställa upp på en lagstiftning  vilken ger staten rätt att avrätta den som inte tror på Gud?
Bloggare förföljs och hotas och måste fly från sitt land. Samma mönster upprepas i nästan samtliga muslimska länder.
Kvinnors situation i dessa länder är ju förfärliga att skåda, de har ju inget annat värde än sexslavar som ska föda fram mannens söner.
Vi har ju de senare åren fått många muslimer som invandrare till Sverige och vi märker ju på flera orter samma tendenser som de vi ser i muslimska länder. Kontroll av kvinnor hur de klär sig, vem de umgås med osv. Självutnämnda shariapoliser går omkring och trakasserar olika kvinnor. När så kvinnor reagerar offentligt mot förtrycket så avfärdas de som ”struntpratare” av sina egna partier.
Det är ju inte heller någon slump att Sverige har levererat en mot vår befolkning väldigt stor andel terrorister ner till IS i jämförelse med andra länder.
Tyvärr är de troende muslimerna fångade av den ålderdomliga religionen på ett för alla samhällen skadligt sätt . Religionen leder till oförsonlighet mot tex kristna och den förföljelse och mördande vi sett nere i området Syrien-Irak är ett folkmord!
Om islam ska kunna existera i våra demokratiska länder så måste den moderniseras och demokratiseras. Om inte detta sker så kommer många länder att motarbeta denna religion och dess medlemmar.
Tyvärr så ser vi grupper av islamister som förkastar Sverige som sitt land trots att de är födda här och de utgör vad man sa förr i världen en ”femtekolonn” , beredda att skada landet!
De hatar vår livsstil och de hatar allt som har med demokrati att göra!

Är det Sveriges misslyckande eller är det deras eget liv som har misslyckats  när man intar en sådan ställning gentemot oss andra?

Vad gäller Bangladesh och liknande länder så är det manssamhället som sätter sin prägel !
Kvinnorna förslavas och får inte ens välja vilka kläder de vill bära! Det är detta vi ser i allt större omfattning i våra förorter också!
Vad går Sverige och andra länder i Europa för framtid till mötes?

Annonser

Entry filed under: Uncategorized.

Jag är emot islam! Vem ska man lita på?


Arkiv


%d bloggare gillar detta: