Posts tagged ‘svd se’

Cordelia finns inte längre bland oss!

tisdag, oktober 30, 2012

Cordelia Edvardson avliden!

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/cordelia-edvardson-har-avlidit_7625918.svd

Första gången jag stötte på Cordelia som skribent var på sextiotalet när jag sålde och läste Arbetaren. Hon skrev stadigt i denna tidning under en rad år, hade sina sympatier åt det gamla patos om rättvisa som den  syndikalistiska rörelsen hade på den tiden!
Flyttade ner till Israel och började skriva i Svd och hennes krönikor lästes av så många, den senaste publicerades i början på september.  Hon återvände till Sverige när hennes hälsa inte stod henne bi.
Jag har haft förmånen att under årens lopp kunna maila med henne och jag fick veta att hon hade rökt sig till sin sjukdom. Hon hade kool och led svårt av detta och behövde syrgas för att klara sig i det dagliga.

Hon var så klok denna kvinna men när det gällde rökandet så fanns det ingen klokhet. Tyvärr!

Ja, så har ytterligare en framstående skribent lagt pennan åt sidan och jag får ta bort hennes emailadress ur mitt register.

Annonser

30 oktober 2012 at 4:14

EU är ett fredsproject!

Domedagen är nära?

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/eu-har-blivit-ett-hot-mot-freden-i-europa_7578198.svd

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/tragikomisk-tajming-att-eu-far-priset-i-ar_7579136.svd

I dessa tider av kris i hela världen så glömmer man att alla stora kriser alltid har sitt ursprung i USA. Läxan från 1929 års kris i USA med dess inverkan på hela världens ekonomier tycks försvinna ur medvetandet när krisen står så att säga inför den egna dörren.
Sverige har fortfarande en bra ekonomi men oroväckande tecken börjar även visa sig här med industrier som drar ner på sin produktion.
Köpkraften bestämmer oerhört mycket i alla länder hur ekonomin ska kunna utvecklas. USA 1929 visade ju hur ett samhälle utan köpkraft hamnar i misär. På samma sätt kan vi se hur tex Greklands befolkning har totalt tappat sin köpkraft och har fått en förödande arbetslöshet.
I USA försökte och lyckades man med ”the new deal” under trettiotalet, dvs. man satte igång arbeten för folket som återfick sin köpkraft.
När väl det ekonomiska systemet börjar tillfriskna så rullar hjulen igång, tyvärr brukar krig också vara en lösning för kapitalismen att få igång produktionen.
Det är just detta som EU försöker vara en kraft emot och hånas från vänster och höger!
Vänstern och högern har alltid i vissa avgörande frågor hamnat på samma ståndpunkter och nu får vi en uppvisning av detta när det krisar inom EU.
EU:s grundtanke kan aldrig vara fel så som det nu har blivit populärt från allt för många att påstå. Europa kan inte återvända till förra seklets krigspolitik där Frankrike och Tyskland utlöste krig !
Men, kritiken mot politiken inom EU måste resas när man ser hur länder går överstyr. Ställer man upp för EU så måste man också kunna kritisera den förda politiken utan krav på att gå ur eller lägga ner hela tanken.
Sverigedemokraterna går lika långt som vänsterpartiet i sina våta drömmar om att återupprätta de småskaliga nationalstaterna. Längtan efter ”självbestämmande” är enbart en önskan om en nationalism som bara leder folken in i en sidodörr till något värre som Europa haft nog av!

Deras kritik som tyvärr ibland sammanfaller med  allt för många socialdemokraters åsikter är inte konstruktiv, längtan efter den norska lösningen är en falsk lösning.Norge har i kraft av sin olja valt att skriva på alla fördrag med EU samt låta EU bestämma !
Att som Norge sitta där utan inflytande är verkligen ingen bra lösning och att framhålla Norge som ett gott exempel som SD gör är ju att ropa efter kejsaren utan kläder.

Nu är det viktigt att köpkraften upprättshålls i hela EU, utan köpkraft går samhället enbart bakåt i en spiral som kan sluta som krisen i USA 1929.

13 oktober 2012 at 11:37

Moderaterna låser in sig i elfenbenstornet!

Arbetsmarknadspolitik alá S contra M

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/vi-satsar-pa-smaforetagens-export_7329433.svd

Partiordförande Löfven går hårt ut som vanligt med att staten måste stödja företagsamheten. Idag pläderar han för de viktiga små o mellanstora företagen. De måste få hjälp med att kunna exportera och inse sin förmåga till detta.
Så fort han har sagt  detta här på Svd så kommer Moderaterna in med bluffstämpeln.  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/darfor-saknar-lofven-trovardighet-som-statsministerkandidat_7329609.svd

Löfven saknar trovärdighet , säger Batra! Ja, så där håller man på från M och det är illa. Det vore på plats att lyssna på industrin och deras företrädare och då skulle M också se att de gillar Löfven!
De avfärdar inte (S) och deras förslag därför att de vet att när en ledare för detta parti tar till orda i dessa frågor så menar man allvar vilket skulle gynna både företagssamheten och arbetslösheten.

Moderaterna håller på att låsa in sig där uppe i elfenbenstornet.  Man kunde märka detta också när FP kom med sitt förslag till allmän A-kassa med en avgift för alla på 100 kronor /mån!
M fortsätter att plädera för nuvarande orättvisa system där de mest utsatta får betala omkring 400 kronor / mån medan högavlönade utan risk för avsked betalar 100 kronor/mån!

Värst med moderaternas politik är att Anders Borg  totalt styr över vårt försvar och fullföljer linjen att mer eller mindre skrota ett effektivt försvar. Dessutom så fullföljer M politiken att förneka vårt Nato-beroende i smyg sedan andra världskrigets slut.
Om man hade det politiska modet att söka medlemskap öppet i Nato så vore en hel del ekonomiska problem med kostnader omkring vårt försvar betydligt lättare att hantera.
Jag ser alltid med viss avundsjuka på norsk socialdemokrati som i denna fråga alltid har varit glasklara i sin inställning till Nato. De insåg efter andra världskriget liksom det danska (S)- partiet att förnuftet måste segra efter sina dystra erfarenheter av kriget. Det fungerar inte för små länder att stå ensam mot en stark fiende.
I många frågor står tyvärr både M och S på samma sida i ett spel som inte är bra för Sverige.
Men när det gäller våra företag och den frånvaro av industripolitik nuvarande regeringen, tack vare M:s styrka uppvisar, så föredrar jag liksom industrin att lyssna  på (S) och Löfven!

07 juli 2012 at 12:46

Arbetslöshetens två ansikten!

Vem kan man lita på?

Jag såg ett inslag på tv från ett stort lantbruk med många kor och ägaren berättade att det var mycket svårt att få tag på svensk utbildad arbetskraft.
Han hade tvingats till att se sig om efter duktiga medarbetare i bla Baltikum.
Tv intervjuade rektorn för en lantbruksskola som kunde bekräfta att de hade färre sökande numera , svenska ungdomar vill inte arbeta inom jordbruket.
Samma sak hör man från Norrlands arbetsförmedlingar, det är mycket svårt att få tag på arbetskraft till de lediga jobben där uppe.
I Stockholmsområdet arbetar många från andra länder inom byggbranchen eftersom det inte finns utbildad svensk arbetskraft. IT-branchen sysselsätter många tusen tekniker från andra länder eftersom inga finns att få tag på i vårt land.
Så här skulle man kunna fortsätta uppräkningen branch efter branch trots en arbetslöshet på ca 8 %!
I dagens Svd skriver tre fackförbundsaktiva en artikel som i skenet av det  som jag skriver om ter sig  besynnerligt:
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/borgs-overskottslinje-ar-absurd_7314131.svd
Vad ska man tro när man ofta stöter på bristen av kompetenta arbetssökanden kontra dessa tre fackförbundsordförande önskelistor?

Varför talar ingen om vilka de arbetslösa är och vad de har för bakgrund,skola,osv? Det kanske helt enkelt är en omöjlighet att sätta dem i arbete just pga deras bristande förutsättningar?
Kan man tex knappt skriva eller läsa då är man så gott som chanslös i vårt tekniska samhälle.
Många är de svenska ungdomar som fullföljer en utbildning som man redan från början vet att den inte leder till någon anställning, hur kan sådant få fortgå år ut och år in?
Ett faktum är också att dagens ungdom inte tar de arbeten som de inte vill ha!
Vi har ju fått samma utveckling här som i alla sk välfärdsländer. Serviceyrken av alla slag sköts av människor som kommer från andra länder, deras chefer är däremot ofta infödda svenskar.

Vi har däremot en reserv av utlandsfödda akademiker som inte får den plats i samhället de förtjänar, de sitter och kör taxi istället för att kunna utöva det yrke de ofta har en gedigen utbildning till.
Ska man kritisera regeringen och myndigheterna så är det i denna fråga där inget har hänt på alla år.
Jag tycker att regeringen och socialdemokratin borde sätta sig ner och samtala om dessa viktiga frågor för att komma fram till hållbara lösningar inför framtiden.  Vissa frågor är så viktiga så det är bara dumt att låta dem bli pajkastningsfrågor!

01 juli 2012 at 10:07


Arkiv